Missie en visie

Missie

Op de Annie M.G. Schmidt zijn we van mening dat iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan! Dit is de leidraad in ons werk. Onze missie geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers. Wij bieden onze leerlingen maximale kansen voor de toekomst én door samen te werken versterken wij elkaar. 

We zijn onderscheidend door de combinatie van kwaliteit, professionaliteit, hoge verwachtingen én een hoge mate van acceptatie. Waarbij wij inzetten op een sterke samenwerking en het aangaan van partnerschap, zowel intern als extern. Als school zijn wij een team, ons onderwijs is dus niet leraarafhankelijk.

Visie

De Annie M.G. Schmidt biedt alle kinderen maximale ontplooiingskansen op zowel cognitief- als sociaal-emotioneel gebied. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de medewerkers. De school wil kinderen opvoeden tot individuen die zelfstandig en verantwoordelijk zijn en hen aanmoedigen om een eigen mening te vormen over waarden en normen en deze mening ook te uiten. Ook willen wij onze leerlingen leren zich verantwoordelijk te gedragen.

De volgende basisbehoeften van elk individu vormen de startlijn voor ons werk:

  • Relatie (het gevoel hebben dat mensen je waarderen en met je om willen gaan)
  • Competentie (het geloof en plezier hebben in eigen kunnen)
  • Autonomie (het gevoel zelf dingen te kunnen en zelf verantwoordelijk zijn)

Deze behoeften zijn bij ieder mens aanwezig en zullen eerst gehonoreerd moeten worden wil er sprake zijn van motivatie om jezelf te ontwikkelen. Een tweede gegeven is dat mensen verschillen in talent, tempo en temperament. Dit betekent dat de school deze verschillen als normaal ziet.

Als laatste uitgangspunt geldt de ontwikkelingsopgave van het kind zelf. Elk kind heeft een eigen ontwikkelingstaak. Dit betekent dat het kind een eigen actief aandeel heeft in zijn ontwikkeling, maar dat het ook de gelegenheid moet krijgen zich te ontwikkelen.

Dit is een beknopte versie van onze visie. In de schoolgids kunt u de hele visie lezen.