Schoolgids

Schoolgids

In onze schoolgids staan allerlei praktische zaken zoals vakanties, adressen, telefoonnummers en een jaaragenda. Ook beschrijven wij in deze gids de uitgangspunten van onze school en de manier van lesgeven op de Annie M.G. Schmidt.

Jaarlijks past de directie van de school de inhoud van de schoolgids aan. Dit gebeurt bij nieuwe ontwikkelingen of na opmerkingen van de inspectie, ouders of het bestuur. De schoolgids wordt voor het nieuwe schooljaar voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR) van de school, die hiermee moet instemmen.

Omdat wij streven naar een zo duidelijk mogelijke schoolgids, stellen wij het op prijs als contact met ons opneemt wanneer u vragen over de gids heeft. Ook met opmerkingen en suggesties kunt u bij ons terecht.