Onderwijs

Gespecialiseerd basisonderwijs

De Annie M.G. Schmidt is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs in Hilversum. Op onze school zitten leerlingen die (nog) niet in staat zijn om het reguliere aanbod van de basisschool te volgen. Zij hebben behoefte aan meer structuur, voorspelbaarheid, veiligheid en ondersteuning. In principe bieden wij dezelfde leerstof aan als op de reguliere basisschool. Ook wij richten ons op de kerndoelen zoals het ministerie van Onderwijs ze heeft geformuleerd. Wel passen wij de instructie zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leerling. Een groepsaanduiding zoals in het reguliere basisonderwijs kent de Annie M.G. Schmidt niet. Leerlingen kunnen per vakgebied op hun eigen niveau werken. In een groep zitten gemiddeld 15 leerlingen. 

Cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling

Op de Annie M.G. Schmidt richten wij ons op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Bij de cognitieve ontwikkeling staat het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en houding centraal. Wij besteden veel aandacht aan het aanleren van de basisvaardigheden van vakken als lezen, schrijven, taal, rekenen.

Naast de cognitieve ontwikkeling speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote rol op onze school. De ontwikkeling die leerlingen doormaken, wordt immers ook beïnvloed door wat zij op emotioneel gebied ervaren en beleven. Het team van de Annie M.G. Schmidt wil een kindvriendelijke sfeer creëren waarin het kind zich veilig en gewaardeerd voelt.