Doelgroep

Wij richten ons op leerlingen in de basisschoolleeftijd die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling en zich door complexe problematiek de leerstof van het basisonderwijs niet vanzelf eigen maken.

Bij onze leerlingen zien we vaak belemmerende factoren, zoals:

  • Moeite met het vasthouden van aandacht en concentratie
  • Moeite met taakaanpak
  • Motivatie- en prestatieproblemen als gevolg van overvraging
  • Moeite met sociale contacten
  • Vermoeidheid
  • Specifieke ontwikkelingsstoornissen in bijvoorbeeld het autistisch spectrum.