Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De rol van de ouders/verzorgers is belangrijk in het onderwijs. De Annie M.G. Schmidt ziet hen als ervaringsdeskundigen bij het beantwoorden van vragen over de aanpak van het kind. Wij hebben verschillende contactmomenten met de ouders/verzorgers, bijvoorbeeld bij het halen/brengen of bij activiteiten, tijdens algemene ouderavonden en tijdens geplande gesprekken over de leerling.

Algemene contactmomenten

 • Kennismakingsavond met het team, de leerkracht en met de ouders/verzorgers van klasgenoten.
 • Inloopmiddag waarop leerlingen hun werk laten zien.
 • Voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs voor ouders/verzorgers van leerlingen in de bovenbouw.
 • Koffieochtenden en theemiddagen waarop ouders/verzorgers kunnen meekijken in de groep van hun kind.

Individuele contactmomenten

Ook zijn er individuele contactmomenten met ouders/verzorgers:

 • Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats met de leerling, ouders/verzorgers en de leerkracht(en).
 • Bespreking winter- en zomerraport met daarin de schoolvorderingen van de leerling.
 • Rapportagegesprekken over (eind)onderzoeken.
 • Gesprekken en afspraken ter ondersteuning van het leerprogramma, bijvoorbeeld bij logopedie, fysiotherapie, Rots en Water, remedial teaching of naar aanleiding van een extra hulpvraag.
 • Multidisciplinair overleg (MDO).
 • Schooladviesgesprekken.

Natuurlijk is het op elk moment mogelijk een afspraak met de leerkracht te maken.

Informatie over de Annie M.G. Schmidt
Algemene informatie over onze school en belangrijke data zijn terug te vinden in:

 • De schoolgids, te vinden op deze website of op te vragen bij de administratie.
 • Ons maandbericht met nieuwtjes en activiteiten op de Annie M.G. Schmidt.
 • De jaarkalender.
 • Onze Facebook-pagina.

Ook op deze website kunt u alles over de school terugvinden. Verder communiceren we via e-mail, brieven en de app Parro.