Klachtenregeling


Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden wel eens fouten gemaakt. Ouders zijn altijd welkom om dit met ons te bespreken. Samen streven we naar een oplossing.

Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Mocht u daarna nog verder willen met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directie.

Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op de interne vertrouwenspersonen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar ouder of kind niet met de klassenleerkracht of de directie over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met toestemming worden verdere stappen gezet.

De interne vertrouwenspersoon is:

Mevrouw Dieuwke v.d. Bos

(orthopedagoog)          tel. 035-6215835 (school)

[email protected]

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij dit meldpunt kunnen betrokkenen bij het onderwijs (ouders, leerlingen en leerkrachten) terecht voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

Het telefoonnummer is 0900-1113111

image