Team

Wij werken in een multidisciplinair team. Naast directeur Ineke Kuijlenburg en de groepsleerkrachten zijn er diverse personeelsleden betrokken bij het onderwijs en de zorg. Zo hebben we onderwijsassistenten, leraarondersteuners, een vakleerkracht gymnastiek, intern begeleiders, orthopedagogen en schoolpsychologen, een schoolmaatschappelijk werker, logopedisten en administratief medewerkers. Daarnaast werken we samen met ambulant begeleiders en fysiotherapeuten.