Unita


Welkom bij het informatie stukje over Unita, samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Onder Unita vallen alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Meer informatie over Unita kunt u vinden op de site http://www.swvunita.nl/.

Adres:

Samenwerkingsverband Unita,

Laapersboog 9, 1213 VC Hilversum,

tel 035-8001011

image