OuderRaad


De ouderraad stelt zich ten doel:
te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren, d.m.v. algemene ouderavonden en evenementen.
te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten o.a. assistentie bij:

  • evenementen
  • de bibliotheek
  • onderhoud/maken/ontwerpen van materialen
  • aankleding van de school

In de Ouderraad zitten de volgende mensen

Sonja Gros; voorzitter
Angela Sijl, penningmeester
Monique Lintmeijer, lid
Jeske Helle, lid/leerkracht
Francis Kroeskamp, lid /leerkracht

De ouderraad kan vaak nieuwe leden gebruiken, contact u hen hiervoor.
De ouderraad is als volgt bereikbaar:
Telefonisch via school: 035-6215835
Per e-mail: [email protected]

Ouderbijdrage “verplicht vrijwillig”

.De ouderraad beheert het schoolfonds, waaruit allerlei extra activiteiten worden bekostigd voor de kinderen die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden (Sinterklaas, Kerstmis, excursies, schoolreisje, kampen etc.)
Aan ouders wordt gecommuniceerd wat de (vrijwillige) ouderbijdrage is. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de uitgaven van de gelden van het voorgaande schooljaar. Er wordt een overeenkomst gesloten en in de overeenkomst wordt de besteding van de ouderbijdrage gespecificeerd
De betaling geschiedt per machtiging. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 60,–.
Alle activiteiten worden hiervan bekostigd. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter.
Wilt u meer betalen, graag!!