Verlof aanvragen


De leerplichtwet kent geen ‘snipperdagen’. Vakanties, uitstapjes of andere activiteiten met leerplichtige kinderen moeten in de schoolvakanties of op studiedagen gepland worden. Toch kent de leerlichtwet een aantal uitzonderingen die het mogelijk maakt om verlof aan te vragen.

Wanneer u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties wilt doen, moet u schriftelijk een ‘beroep op vrijstelling’ indienen bij de directeur van de school. U kunt dit doen door het formulier ’verzoek om vrijstelling schoolbezoek’ in te vullen en af te geven of te mailen naar school. U hoort dan zsm van de directeur of dit verlof wel of niet verleend wordt.

Hieronder de link voor het formulier.

verlofaanvraag-formulier

  • U kunt alleen een beroep op vrijstelling indienen wanneer u door de aard van uw beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de gewone schoolvakanties. Het gaat dan om een gezinsvakantie die nooit langer dan 10 schooldagen mag duren. Een verlofaanvraag moet ten minste 8 weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school.
  • De leerplichtwet biedt ouders en jongeren de mogelijkheid om verlof te krijgen voor officiële religieuze feestdagen. Wilt u hiervan gebruikmaken? Dan kunt u schriftelijk en bij voorkeur zes weken van tevoren een kennisgeving doen bij de directeur van de school.
  • In uitzonderlijke situaties kunt u verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om omstandigheden die buiten de wil van het kind en/of de ouders liggen. Denk hierbij aan een huwelijk, een huwelijksjubileum, overlijden van een familielid, etc.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL): https://www.regiogv.nl/inwoners/rbl/verlof