Schoolplan


Hier kunt u de volledige tekst downloaden van het schoolplan 2024-2027 van de Speciale School voor Basisonderwijs Annie M.G. Schmidt.

Het schoolplan moet gezien worden als een kwaliteitsinstrument, waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgelegd. Aan dit meerjaren schoolplan wordt jaarlijks de schoolgids toegevoegd.

In dit schoolplan wordt de planning neergelegd voor de schoolontwikkeling in de periode 2024-2027. In de Bijlage Jaarplanning wordt per schooljaar de doelstelling beschreven en de wijze waarop we de doelstelling willen halen.

Klik hier voor het schoolplan 2024-2027.