Schoolmaatschappelijk Werk


De schoolmaatschappelijk werker biedt snel hulp aan leerlingen en ouders die dat nodig hebben in de vorm van advies, ondersteuning en lichte vormen van psychosociale begeleiding.

Als dit niet voldoende is bestaat de mogelijkheid van verwijzing naar andere hulp en/ of ondersteuning. Zij heeft dus een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverlening.

Daarnaast biedt zij ouders de mogelijkheid deel te nemen aan Triple P (individueel coaching traject) of aan de cursus Opvoeden & Zó (een groepsbijeenkomst waarbij ouders opvoedingsvaardigheden leren).

De schoolmaatschappelijk werker brengt haar deskundigheid in in het bovenschools ZAT (Zorg Advies Team). Zij kan ook advies en begeleiding geven aan intern begeleiders, directeuren en leerkrachten van de basisscholen in het samenwerkingsverband, door middel van collegiale consultatie.

Download hier de PDF bijlage: