Klimaat


Ieder kind moet in principe iedere dag met plezier en vertrouwen naar en van school vertrekken. Het kind moet zich veilig voelen en vanuit die basis kan het kind optimaal werken aan de eigen ontwikkeling.

Door een duidelijke en vooral voor kinderen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen aan te bieden wordt getracht om via succeservaringen het plezier en vertrouwen in eigen kunnen te versterken. Het is voor de leerlingen heel belangrijk dat de dag zo voorspelbaar mogelijk verloopt. Dit wordt bereikt door een vaste voor kinderen herkenbare dagindeling te hanteren. Daarnaast is ook de voorspelbaarheid van het gedrag van de leerkracht belangrijk.

Met behulp van Leefstijl (methodische aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling), Rots en Water en Taakspel werken we aan opbouwend sociaal gedrag. We werken aan het zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel.

Ook werken we aan kritisch denken, hoe je problemen kunt oplossen en keuzes kunt maken.

Vanuit positieve betrokkenheid leren we zinvolle relaties op te bouwen met de mensen uit de omgeving. We stimuleren positief sociaal gedrag, zoals samenwerken, anderen helpen en gezonde beslissingen te nemen en oefenen nee te zeggen tegen negatieve invloeden.

image