Kleuterplein


Kleuterplein is een pakket voor groep 1 en 2. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters, samen met Raai de Kraai, de wereld om hen heen. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen.

Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.

Kleuterplein heeft 16 aantrekkelijke thema’s die kleuters aanspreken en motiveren

Elk thema heeft een vaste opbouw en telt 36 activiteiten, waaronder kern- en keuzeactiviteiten. Wij hebben de vrijheid om de thema’s aan te passen en zelf in en aan te vullen..

Activiteiten

Elke activiteit duurt 10 tot 30 minuten. Per activiteit staat steeds één ontwikkelings-gebied centraal. De kleuters voeren de activiteiten alleen of in een kleine groep uit.

Handige registratie

De vorderingen van de kinderen en de registratie van leerdoelen zijn heel makkelijk digitaal bij te houden.

Kleuterplein biedt twee vormen van registratie:

  • Registratie van de leerdoelen.
  • leerlingregistratie.
image