Bso-Ziezo Kinderopvang


image

Extra persoonlijke aandacht voor ieder kind
Bso ZieZo heeft één basisgroep voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Doordat de groep klein is, zijn er minder prikkels voor de kinderen en is er meer persoonlijke aandacht voor ieder kind. Er zijn dagelijks vaste pedagogisch medewerkers aanwezig. Kinderen krijgen bij ZieZo specialistische begeleiding: al ons personeel is hbo-geschoold en heeft de training Kids’ Skills gevolgd. Daarnaast kunnen we door onze samenwerking met Youké specialistische hulp bieden aan kinderen met gedrags-, emotionele en/of opvoedingsproblematiek.

Youké biedt kinderen tussen de 6 en 12 jaar, die vastlopen door gedrags- en emotionele problemen, naschoolse dagbehandeling bij ZieZo. De kinderen die via Youké bij ons geplaatst worden, komen zowel uit het regulier als het speciaal basisonderwijs. Met leeftijdsgenoten ontdekken zij spelenderwijs zaken over zichzelf, over thuis en over elkaar. Met als resultaat dat zij sociaal vaardiger worden en beter problemen kunnen oplossen.

Meer informatie vindt u op https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/hilversum/bso-ziezo/